165.000VND
-10%
800.000VND
-9%

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA MÁY

400.000VND

Cà phê pha máy cao cấp

SHIN ESPRESSO – 250G

400.000VND

Pha Thủ Công

Ethiopia G1 – 250g

350.000VND
250.000VND
220.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO CLASSICO – 1KG

240.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

A LƯỚI BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND
1900571557