MUA HÀNG VỚI SỰ TỰ TIN
Bảo vệ thông tin người mua hàng bắt đầu từ việc nhấp chuột mua hàng đến khi giao hàng.

THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán bằng các phương thức an toàn và phổ biến.

VẬN CHUYỂN
Chuyển phát tận nhà trên toàn quốc.

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

SƠN LA BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

KHE SANH BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

A LƯỚI BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND PHIN-250G

110.000VND
-9%

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA PHIN

400.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

CÀ PHÊ CẢNH QUAN 200G – LANDSCAPE COFFEE

100.000VND

Cà Phê Pha Phin Truyền Thống

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSIC – 1KG

172.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSICO – 1KG

240.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F1 – 1KG

215.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F2 – 1KG

232.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F3 – 1KG

250.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN ROBUSTA HONEY – 1KG

193.000VND

Bộ Cà Phê Và Phin

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

SƠN LA BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

KHE SANH BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

A LƯỚI BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND
-9%

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA MÁY

400.000VND

Cà Phê Pha Máy Cao Cấp

Cà phê pha máy cao cấp

SHIN ESPRESSO – 250G

400.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ĐÀ LẠT SPECIAL ESPRESSO – 1KG

330.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO CLASSIC – 1KG

172.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO CLASSICO – 1KG

240.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E1 – 1KG

220.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E1 – 500gr

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E2 – 1KG

232.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E3 – 1KG

255.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO ROBUSTA HONEY – 1KG

193.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Đặc Sản

220.000VND
250.000VND
-10%
820.000VND
180.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Đặc Sản (Hộp Thiếc)

Cà Phê Pha Thủ Công Cao Cấp

Pha Thủ Công

Ethiopia G1 – 250g

350.000VND

Pha Thủ Công

SHIN BLEND – 250G

400.000VND

Pha Thủ Công

SHIN COLD BREW – 250G

230.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND

207.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND

204.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION

176.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

DRIP BAG KHE SANH BLEND

180.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

DRIP BAG SƠN LA BLEND

163.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy A Lưới

60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Đà Lạt

70.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Khe Sanh

60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Pleiku

50.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Sơn La Blend

60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy VN Collection hộp Tết 2023

76.000VND

Cà Phê Phin Giấy Truyền Thống

Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới

Cà Phê Phin Giấy

35.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản (Thùng)

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND (10 GÓI/HỘP)

2.070.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY KHE SANH BLEND (10 GÓI/HỘP)

1.800.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND (10 GÓI/HỘP)

2.040.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SƠN LA BLEND (10 GÓI/HỘP)

1.630.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION (10 GÓI/HỘP)

1.760.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi (Thùng)

-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY A LƯỚI BLEND (5 GÓI/HỘP)

2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND (5 GÓI/HỘP)

3.024.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY KHE SANH BLEND

2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY PLEIKU ROBUSTA (5 GÓI/HỘP)

2.160.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SƠN LA BLEND (5 GÓI/HỘP)

2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION (5 GÓI/HỘP)

3.283.200VND

Cà Phê Phin Giấy Truyền Thống (Thùng)

Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới Đóng Thùng

THÙNG 36 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY (5 GÓI/HỘP)

1.260.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Đặc Sản

100.000VND
120.000VND
100.000VND
80.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Đặc Sản

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG SƠN LA BLEND – HỘP 10 GÓI

100.000VND
135.000VND
150.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – HỘP 10 GÓI

60.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – TÚI 25 GÓI

120.000VND

Cà Phê Hoà Tan Sấy Lạnh

Cà Phê Hòa Tan Sấy Lạnh

CÀ PHÊ ARABICA HOÀ TAN SẤY LẠNH 1 IN 1

150.000VND
55.000VND
60.000VND

Cà Phê Hòa Tan Sấy Lạnh

CÀ PHÊ HOÀ TAN 3 IN 1 – LANDSCAPE COFFEE

55.000VND

Cà Phê Hoà Tan Truyền Thống

Bộ Sản Phẩm Probiotic 

Bộ Sản Phẩm Probiotic

COMBO 1 – HURO PROBIOTIC FAMILY

100.000VND

Bộ Sản Phẩm Probiotic

COMBO 2 – HURO PROBIOTIC FAMILY

250.000VND

Cà Phê Hoà Tan Sấy Lạnh (Thùng)

110.000VND

Dụng Cụ Pha Chế

LY SỨ IN LOGO SHIN CÀ PHÊ

70.000VND

Đậm Sáng Tạo

Đậm Yêu Thương

299.000VND
Hết hàng
249.000VND
399.000VND

Đậm Văn Hoá

Hết hàng
499.000VND

Bộ Sưu Tập

499.000VND
599.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – HỘP 10 GÓI

60.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – TÚI 25 GÓI

120.000VND