MUA HÀNG VỚI SỰ TỰ TIN
Bảo vệ thông tin người mua hàng bắt đầu từ việc nhấp chuột mua hàng đến khi giao hàng.

THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán bằng các phương thức an toàn và phổ biến.

VẬN CHUYỂN
Chuyển phát tận nhà trên toàn quốc.

55.000VND
60.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

Cà Phê Pha Phin Truyền Thống

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

172.000VND
240.000VND
215.000VND
232.000VND
250.000VND

Cà Phê Pha Phin

PHIN F3 – 500gr

125.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

Espresso Đặc Sản 250g

A LƯỚI BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Espresso Đặc Sản 250g

ĐÀ LẠT BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Espresso Đặc Sản 250g

KHE SANH BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Espresso Đặc Sản 250g

SƠN LA BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Cao Cấp

Cà phê pha máy cao cấp

SHIN ESPRESSO – 250G

400.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

Epresso Mass E-Com

Espresso Classico

240.000VND
220.000VND
220.000VND

Cà Phê Espresso

ESPRESSO E1 – 500gr

110.000VND
232.000VND
232.000VND
255.000VND
255.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Đặc Sản

Cà Phê Pha Thủ Công Cao Cấp

Pha Thủ Công

Ethiopia G1 – 250g

350.000VND

Pha Thủ Công

SHIN BLEND – 250G

400.000VND

Pha Thủ Công

SHIN COLD BREW – 250G

230.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

204.000VND
163.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

50.000VND
60.000VND
76.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới