MUA HÀNG VỚI SỰ TỰ TIN
Bảo vệ thông tin người mua hàng bắt đầu từ việc nhấp chuột mua hàng đến khi giao hàng.

THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán bằng các phương thức an toàn và phổ biến.

VẬN CHUYỂN
Chuyển phát tận nhà trên toàn quốc.

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

SƠN LA BLEND PHIN-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

KHE SANH BLEND PHIN-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

A LƯỚI BLEND PHIN-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND PHIN-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND
-9%

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA PHIN

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

CÀ PHÊ CẢNH QUAN 200G – LANDSCAPE COFFEE

Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND

Cà Phê Pha Phin Truyền Thống

Được xếp hạng 0 5 sao
78.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
138.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
90.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
90.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
80.000VND
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.484.000VND
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.808.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSIC – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
181.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSICO – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
252.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F1 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
226.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F2 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
244.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F3 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
263.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN ROBUSTA HONEY – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
203.000VND

Bộ Cà Phê Và Phin

Cà Phê Pha Máy Cao Cấp

Cà phê pha máy cao cấp

SHIN ESPRESSO – 250G

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

SƠN LA BLEND ESPRESSO-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

KHE SANH BLEND ESPRESSO-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

A LƯỚI BLEND ESPRESSO-250G

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000VND
-9%

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA MÁY

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ĐÀ LẠT SPECIAL ESPRESSO – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
347.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO CLASSIC – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
181.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO CLASSICO – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
252.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E1 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
231.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E1 – 500gr

120.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E2 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
244.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO E3 – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
268.000VND

Cà Phê Pha Máy Cho Quán

ESPRESSO ROBUSTA HONEY – 1KG

Được xếp hạng 0 5 sao
203.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Cao Cấp

Pha Thủ Công

Ethiopia G1 – 250g

Được xếp hạng 0 5 sao
350.000VND

Pha Thủ Công

SHIN BLEND – 250G

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000VND

Pha Thủ Công

SHIN COLD BREW – 250G

Được xếp hạng 0 5 sao
230.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Đặc Sản (Hộp Thiếc)

Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
250.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
180.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND

Cà Phê Pha Thủ Công Đặc Sản

Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND
250.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000VND
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
820.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
180.000VND

Cà Phê Phin Giấy Cao Cấp

Cà Phê Phin Giấy Cao Cấp

CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND SIGNATURE

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND

Được xếp hạng 0 5 sao
207.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND

Được xếp hạng 0 5 sao
204.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION

Được xếp hạng 0 5 sao
176.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

DRIP BAG KHE SANH BLEND

Được xếp hạng 0 5 sao
180.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản

DRIP BAG SƠN LA BLEND

163.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy A Lưới

Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Đà Lạt

Được xếp hạng 0 5 sao
70.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Khe Sanh

Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Pleiku

Được xếp hạng 0 5 sao
50.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy Sơn La Blend

60.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi

Phin giấy VN Collection

76.000VND

Cà Phê Phin Giấy Truyền Thống

Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới

Cà Phê Phin Giấy

Được xếp hạng 0 5 sao
35.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản (Thùng)

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND (10 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.070.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY KHE SANH BLEND (10 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND (10 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.040.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SƠN LA BLEND (10 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.630.000VND

Cà Phê Phin Giấy Đặc Sản Đóng Thùng

THÙNG 10 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION (10 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.760.000VND

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi (Thùng)

-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY A LƯỚI BLEND (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
3.024.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY KHE SANH BLEND

Được xếp hạng 0 5 sao
2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY PLEIKU ROBUSTA (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.160.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SƠN LA BLEND (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.592.000VND
-10%

Cà Phê Phin Giấy Tiện Lợi Đóng Thùng

THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
3.283.200VND

Cà Phê Phin Giấy Truyền Thống (Thùng)

Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới Đóng Thùng

THÙNG 36 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY (5 GÓI/HỘP)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.260.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Cao Cấp

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Đặc Sản

Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
80.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Đặc Sản

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG SƠN LA BLEND – HỘP 10 GÓI

Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
135.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – HỘP 10 GÓI

Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – TÚI 25 GÓI

Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND

Cà Phê Hoà Tan Sấy Lạnh

Cà Phê Hòa Tan Sấy Lạnh

CÀ PHÊ ARABICA HOÀ TAN SẤY LẠNH 1 IN 1

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000VND
55.000VND
60.000VND

Cà Phê Hòa Tan Sấy Lạnh

CÀ PHÊ HOÀ TAN 3 IN 1 – LANDSCAPE COFFEE

Được xếp hạng 0 5 sao
55.000VND

Cà Phê Hoà Tan Truyền Thống

Được xếp hạng 0 5 sao
70.000VND

Cà Phê Hoà Tan Sấy Lạnh (Thùng)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.485.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
1.620.000VND

Dụng Cụ Pha Chế

LY SỨ IN LOGO SHIN CÀ PHÊ

Được xếp hạng 0 5 sao
70.000VND

Đậm Sáng Tạo

Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
149.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
199.000VND

Đậm Yêu Thương

Được xếp hạng 0 5 sao
299.000VND
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
249.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
399.000VND

Đậm Văn Hoá

Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
499.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
599.000VND

Bộ Sưu Tập

Được xếp hạng 0 5 sao
499.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
599.000VND
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – HỘP 10 GÓI

Được xếp hạng 0 5 sao
60.000VND

Cà Phê Túi Nhúng Truyền Thống

CÀ PHÊ TÚI NHÚNG VIỆT NAM – TÚI 25 GÓI

Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND