ESPRESSO ROBUSTA HONEY - 1KG
PHIN ROBUSTA HONEY - 1KG
Cà Phê Phin Giấy
Phin Classic
demo 2
602000

ĐẬM PHÁ CÁCH

199.000 VNĐ

SHIN Cà Phê mời bạn khám phá hành trình tìm chất sáng tạo cùng cà phê PHIN ĐỔI MỚI và PHIN ĐẬM ĐÀ

SÁNG TẠO là một nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống khiến mỗi người chúng ta trở nên đầy đam mê và cảm hứng. Khi ta nhâm nhi một tách cà phê, cơ chế hoạt động thần kinh sẽ đạt đến một trạng thái năng lượng tích cực, kích thích trí não hoạt động.

Cà phê PHIN ĐẬM ĐÀ chính là cầu nối đi từ hương vị đậm của cà phê đến cảm xúc, khiến chúng ta cảm nhận được sự đam mê bung tỏa trong xúc giác lẫn vị giác. Cà phê khiến người thưởng thức đam mê, và sự đam mê sẽ tạo ra nguồn năng lượng sáng tạo tích cực.

QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HOTLINE: 028 3824 6168

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

IN LOGO

In logo khách hàng lên hộp quà Đậm, với kỹ thuật ép kin, in lụa, nhãn

MẪU THIẾT KẾ

• Dưới 50 hộp, dán tem logo miễn phí, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 50 ến duới 100 hộp, dán tem logo miễn phí, ép kim logo 500.000 vn, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 100 ến dưới 300 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, không thay ổi màu giấy

• Từ 300 hộp ến 500 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay ổi màu giấy 1.000.000 vn

• Từ 500 hộp trở lên, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay màu giấy miễn phí, ổi thiết kế bát giác hoặc tép bên trong miễn phí.

MẪU THIẾT KẾ

• Dưới 50 hộp, dán tem logo miễn phí, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 50 ến duới 100 hộp, dán tem logo miễn phí, ép kim logo 500.000 vn, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 100 ến dưới 300 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, không thay ổi màu giấy

• Từ 300 hộp ến 500 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay ổi màu giấy 1.000.000 vn

• Từ 500 hộp trở lên, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay màu giấy miễn phí, ổi thiết kế bát giác hoặc tép bên trong miễn phí.

MẪU THIẾT KẾ

• Dưới 50 hộp, dán tem logo miễn phí, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 50 ến duới 100 hộp, dán tem logo miễn phí, ép kim logo 500.000 vn, giữ nguyên hoạ tiết.

• Từ 100 ến dưới 300 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, không thay ổi màu giấy

• Từ 300 hộp ến 500 hộp, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay ổi màu giấy 1.000.000 vn

• Từ 500 hộp trở lên, ép kim miễn phí, thay ổi hoạ tiết miễn phí, thay màu giấy miễn phí, ổi thiết kế bát giác hoặc tép bên trong miễn phí.

KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA