Hand Brewing

SHIN Blend

400,000

Cà phê espresso

SHIN ESPRESSO-250G

400,000
130,000
148,000

Cà phê espresso

KHE SANH BLEND ESPRESSO-250G

181,000

Cà phê espresso

SƠN LA BLEND ESPRESSO-250G

136,000

Cà Phê Pha Phin

A LƯỚI BLEND PHIN

260,000

Cà Phê Pha Phin

ĐÀ LẠT BLEND PHIN

400,000