Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

A LƯỚI BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

KHE SANH BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

SƠN LA BLEND PHIN-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

A LƯỚI BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

ĐÀ LẠT BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

KHE SANH BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà Phê Pha Máy Đặc Sản

SƠN LA BLEND ESPRESSO-250G

110.000VND

Cà phê phin giấy đặc sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY VIETNAM COLLECTION

176.000VND

Cà phê phin giấy đặc sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND

204.000VND

Cà phê phin giấy đặc sản

CÀ PHÊ PHIN GIẤY ĐÀ LẠT BLEND

207.000VND

Cà phê phin giấy đặc sản

DRIP BAG KHE SANH BLEND

180.000VND

Cà phê phin giấy đặc sản

DRIP BAG SƠN LA BLEND

163.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy VN Collection

76.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy Pleiku

50.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy Khe Sanh

60.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy A Lưới

60.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy Sơn La Blend

60.000VND

Cà phê phin giấy tiện lợi

Phin giấy Đà Lạt

70.000VND100.000VND
599.000VND
499.000VND
399.000VND
249.000VND
299.000VND
499.000VND100.000VND
599.000VND
499.000VND
399.000VND
249.000VND
299.000VND
499.000VND
199.000VND
149.000VND

Pha Thủ Công

SHIN COLD BREW – 250G

230.000VND
1900571557