THÙNG 48 HỘP CÀ PHÊ PHIN GIẤY SƠN LA BLEND (5 GÓI/HỘP)

2.592.000VND

Hương đào, hương mơ, nước trái cây, trà đen, chua nhẹ

1900571557