Phin giấy VN Collection hộp Tết 2023

76.000VND

  • Không cần dụng cụ pha chế
  • Thời gian pha chỉ 1’30”
  • Tiện lợi mang theo bất kì đâu
1900571557