Phin giấy Sơn La

60,000VND

Hạt rang, chua thanh, hậu vị ngọt

1900571557