Phin giấy Pleiku

50,000VND

Chua thanh của cam, cân bằng, hậu vị ngọt

Cho phép đặt hàng trước

1900571557