Phin giấy Pleiku

60.000VND

Đậm đà, sô cô la, mật ong, ngọt hậu

1900571557