Phin giấy Khe Sanh

60,000VND

Hạt rang, hương trà nhẹ, hậu vị ngọt

1900571557