Phin giấy Đà Lạt

80.000VND

Trái cây chín, trái cây khô, hương dâu, chua thanh.

  • Không cần dụng cụ pha chế
  • Thời gian pha chỉ 1’30”
  • Tiện lợi mang theo bất kì đâu
1900571557