Phin giấy A Lưới

80.000VND

Chua thanh của cam, vị cân bằng, hậu vị ngọt.

  • Không cần dụng cụ pha chế
  • Thời gian pha chỉ 1’30”
  • Tiện lợi mang theo bất kì đâu
1900571557