PHIN F1 – 1KG

215.000VND

Thơm nhẹ, đậm đà và hậu đặc trưng.

Dòng F1 phù hợp với những khách hàng yêu thích cà phê đen đá, sữa đá.

Cho phép đặt hàng trước

1900571557