PHIN F1 – 1KG

260.000VND

Thơm nhẹ, đậm đà và hậu đặc trưng.

Dòng F1 phù hợp với những khách hàng yêu thích cà phê đen đá, sữa đá.

1900571557