Phin Đậm Đà

74,000VND

Thơm nhẹ, đậm đà, hậu vị ngọt

1900571557