Phin Classic

172,000

Hương Caramel đậm, ngọt hậu, chua nhẹ, đắng đậm

1900571557