ESPRESSO E1 – 1KG

220.000VND

Thơm nhẹ, vị đâm đà, ngọt hậu

Dòng E1 phù hợp với những khách hàng yêu thích cà phê đen đá, sữa đá.

Tình trạng: Hạt

Cho phép đặt hàng trước

1900571557