DRIP BAG SƠN LA BLEND – COMBO 25 GÓI

280.000VND

Cà phê phin giấy Sơn La Blend tiện dụng với hương đào, hương mơ, nước trái cây, trà đen, chua nhẹ

1900571557