CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND

204.000VND

Hương trái cây, cân bằng, chua thanh, ngọt hậu

1900571557