CÀ PHÊ PHIN GIẤY SHIN BLEND

250.000VND

Hương trái cây, cân bằng, chua thanh, ngọt hậu

1900571557