DRIP BAG SHIN BLEND

204,000VND

Hương trái cây cam chanh, hậu ngọt và body cân bằng.

1900571557