DRIP BAG KHE SANH BLEND

180.000VND

Dòng Khe Sanh Blend drip bag hương ngũ cốc rang, mùi trà nhẹ, hậu vị ngọt

1900571557