DRIP BAG KHE SANH BLEND

220.000VND

Dòng cà phê phin giấy Khe Sanh Blend hương ngũ cốc rang, hương trà nhẹ, hậu vị ngọt

1900571557