BỘ QUÀ TẶNG PREMIUM BOX HỘP THIẾC POUR OVER

1.100.000VND

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 01 hộp thiếc cà phê Sơn La Blend pour over
  • 01 hộp thiếc cà phê Khe Sanh Blend pour over
  • 01 hộp thiếc cà phê Đà Lạt Blend pour over
  • 01 hộp thiếc cà phê A Lưới Blend pour over
1900571557