BỘ QUÀ TẶNG PREMIUM BOX HỘP THIẾC PHA PHIN

750.000VND

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 01 hộp thiếc cà phê Sơn La Blend phin
  • 01 hộp thiếc cà phê Khe Sanh Blend phin
  • 01 hộp thiếc cà phê Đà Lạt Blend phin
  • 01 hộp thiếc cà phê A Lưới Blend phin
1900571557