Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

CÀ PHÊ CẢNH QUAN 200G – LANDSCAPE COFFEE

100.000VND

Combo Cà Phê và Phin

COMBO PHA PHIN ĐẬM ĐÀ

203.000VND

Combo Cà Phê và Phin

COMBO PHA PHIN ĐẶC SẢN SƠN LA

165.000VND

Combo Cà Phê và Phin

COMBO PHA PHIN ĐẶC SẢN KHE SANH

165.000VND

Combo Cà Phê và Phin

COMBO PHA PHIN ĐẶC SẢN A LƯỚI

165.000VND
165.000VND
-9%

Cà Phê Pha Phin Đặc Sản

COMBO ĐẶC SẢN PHA PHIN

400.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN ROBUSTA HONEY – 1KG

193.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F3 – 1KG

250.000VND
1900571557