SẢN PHẨM CÀ PHÊ SHIN LÀ QUÀ TẶNG LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC TẠI SỰ KIỆN CỦA NĂM CHỦ TỊCH ASEAN 2020

 

Nhân sự kiện Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, sản phẩm cà phê SHIN chất lượng cao của Tập đoàn PAN được chọn làm quà tặng của Chính phủ Việt Nam gửi tới lãnh đạo các quốc gia đến tham dự sự kiện.

Tại lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Tập đoàn PAN (The PAN Group) được chọn giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại các sự kiện quan trọng của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và nhân sự kiện trong năm do Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, sản phẩm cà phê SHIN chất lượng cao của Tập đoàn PAN được chọn làm quà tặng của Chính phủ Việt Nam gửi tới lãnh đạo các quốc gia đến tham dự sự kiện tại Việt Nam trong năm 2020.

Các đại biểu tại lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 (Ảnh: PAN)
Các đại biểu tại lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 (Ảnh: PAN)

*Dẫn theo nguồn Báo Sài Gòn Giải Phóng Online: https://www.sggp.org.vn/ca-phe-shin-la-qua-tang-lanh-dao-cac-nuoc-tai-su-kien-cua-nam-chu-tich-asean-2020-641446.html
Xem thêm: https://shincaphe.com/ong-chu-shin-ca-phe-va-con-duong-gap-ghenh-den-voi-ca-phe-viet/

1900571557