Thể lệ:

– Khách hàng sử dụng mã code điền vào ô Mã ưu đãi khi thanh toán đơn hàng trên website.
– Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng được 1 lần/ 1 khách hàng.
– Mã giảm giá không cộng dồn với chương trình khuyến mãi khác.

 

Thời gian diễn ra: 3/1/2021 – 31/3/2021.
Giá trị đơn hàng Ưu đãi áp dụng Mã Code: 
Dưới 300.000  Mã giảm giá: 15.000đ shincaphe15
Dưới 500.000 Mã giảm giá: 25.000đ shincaphe25
Dưới 1.000.000 Mã giảm giá: 50.000đ shincaphe50
1900571557