SHIN 02

🏠 18 Hồ Huấn Nghiệp, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

☎  028 38246168