Phone number
028 3521 8989
Address
18 Hồ Huấn Nghiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Open hour
8:00 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 6

Contact